شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۸ آبانبه گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم آبان‌_ در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۸۱، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۶، قرچک با شاخص ۱۶۳ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۰، بهارستان با شاخص ۱۱۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۲، شهریار با شاخص ۱۱۰، قائم با شاخص ۱۴۳، ملارد با شاخص ۱۰۸ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۹، پاسداران با شاخص ۶۰، پاکدشت با شاخص ۵۵، پونک با شاخص ۵۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۲، پیشوا با شاخص ۷۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۷۵، دانشگاه تهران با شاخص ۷۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۴، دماوند با شاخص ۶۰، رباط‌کریم با شاخص ۸۸، ژئوفیزیک با شاخص ۵۵، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۸۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۲، شریف منطقه دو با شاخص ۸۷، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۸۷، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۹، قدس با شاخص ۶۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۷، میدان مفتح منطقه ۹ با شاخص ۸۹ و ورامین با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۲۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۷، امام خمینی با شاخص ۴۳، پارک رازی با شاخص ۴۶، پردیس با شاخص ۳۴، چشمه با شاخص ۳۶، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۴، علم و صنعت با شاخص ۵۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۵، لواسانات با شاخص ۴۵، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/705232/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86