شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۸ آبان‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۴۹، پاسداران با شاخص ۱۲۸، پاکدشت با شاخص ۱۳۲، پونک با شاخص ۱۰۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۴۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۴۹، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۱، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۱۱، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۴۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۰، قائم با شاخص ۱۱۷، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۰، علم و صنعت با شاخص ۳۹ و لواسانات با شاخص ۲۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/620375/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۵۲، پارک رازی با شاخص ۱۵۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۵، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۴، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۱، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۷، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۵۹، قرچک با شاخص ۱۶۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

وضعیت ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۴، اسلام‌شهر با شاخص ۹۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۷، باغستان شهریار با شاخص ۷۳، پردیس با شاخص ۵۵، چشمه با شاخص ۶۰، دانشگاه تهران با شاخص ۹۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۴، دماوند با شاخص ۷۶، رباط‌کریم با شاخص ۶۸، ژئوفیزیک با شاخص ۸۰، سلامت با شاخص ۷۱، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۵، شهریار با شاخص ۹۲، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۴ و ملارد با شاخص ۷۹ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ شنبه بیست‌وهشتم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: