شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۹ آبان‌ماه

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/620760/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۰۸، پونک با شاخص ۱۰۲، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۶، سلامت با شاخص ۱۰۷، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۴۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۷ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۸، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۷، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۳، باغستان شهریار با شاخص ۸۷، پاسداران با شاخص ۸۶، چشمه با شاخص ۵۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۷، دماوند با شاخص ۹۹، رباط‌کریم با شاخص ۵۷، ژئوفیزیک با شاخص ۸۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۳، شهریار با شاخص ۹۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۹۴ و ملارد با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) است.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۵۷، باقرشهر با شاخص ۱۸۱، پارک رازی با شاخص ۱۶۴، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۹، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۹ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۶۵ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ یکشنبه بیست‌ونهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۳۶، پردیس با شاخص ۴۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۰ و لواسانات با شاخص ۳۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۷۰، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۵۶، علم و صنعت با شاخص ۱۵۲، قائم با شاخص ۱۵۵، قرچک با شاخص ۱۹۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۳ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.