شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲ آذرماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های چشمه با شاخص ۴۵ و لواسانات با شاخص ۳۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۱۱، پاسداران با شاخص ۱۴۶، دانشگاه تهران با شاخص ۱۴۰، دماوند با شاخص ۱۰۲، رباط‌کریم با شاخص ۱۱۵، ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۴۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۴۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۳۸، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۶ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۰۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۷۲، امام خمینی با شاخص ۱۵۹، باغستان شهریار با شاخص ۱۵۸، پارک رازی با شاخص ۱۶۶، پاکدشت با شاخص ۱۵۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۶۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۶۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۷۳، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۶۶ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۷۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۹۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۶۳، علم و صنعت با شاخص ۱۶۲، قائم با شاخص ۱۵۵، ملارد با شاخص ۱۵۷ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۸ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۲۳۲ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/621560/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۴، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۹۷، پردیس با شاخص ۶۵، پونک با شاخص ۱۰۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۶، قرچک با شاخص ۶۱ و گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۱۰۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ چهارشنبه دوم آذرماه_ به شرح زیر است: