شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/681795/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۲۸، پاسداران با شاخص ۱۱۱، پردیس با شاخص ۱۱۹، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۰۸، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۱، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۱۶، سلامت با شاخص ۱۴۴، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۰، شریف منطقه دو با شاخص ۱۱۳، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۳، شهریار با شاخص ۱۲۲، قرچک با شاخص ۱۴۰ و ملارد با شاخص ۱۰۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _ سه‌شنبه سی‌ویکم مردادماه_ در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۱۵۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۱، امام خمینی با شاخص ۷۴، پارک رازی با شاخص ۶۶، پاکدشت با شاخص ۹۵، پونک با شاخص ۷۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۹۲، دانشگاه تهران با شاخص ۸۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۱، دماوند با شاخص ۸۷، ژئوفیزیک با شاخص ۸۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۸۲، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۰، علم و صنعت با شاخص ۸۲، فرمانداری شهرری با شاخص ۹۴، قائم با شاخص ۹۵، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۵۹، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۳، منطقه ۱۵ با شاخص ۹۸، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۳ و ورامین با شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.