شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۳ فروردین ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/649612/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۰، امام خمینی با شاخص ۶۳، باقرشهر با شاخص ۷۰، پارک رازی با شاخص ۵۳، پاسداران با شاخص ۶۷، پاکدشت با شاخص ۹۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۶۸، پیشوا با شاخص ۷۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۲، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۴، دانشگاه تهران با شاخص ۷۱، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۵، ژئوفیزیک با شاخص ۶۰، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۵، سلامت با شاخص ۷۶ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی ساز با شاخص ۴۱، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۹، پونک با شاخص ۴۶، چشمه با شاخص ۴۵، دماوند با شاخص ۳۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۴۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۲۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۲، قدس با شاخص ۲۸، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۳۷ و ورامین با شاخص ۴۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۸۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۶۴، علم و صنعت با شاخص ۶۹، قائم با شاخص ۷۸، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۰، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۲، ملارد با شاخص ۵۶ و منطقه ۱۵ با شاخص ۸۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه سوم فرودین‌ماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است: