شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۵ آذرماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ شنبه پنجم آذرماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۳، پردیس با شاخص ۳۷، و لواسانات با شاخص ۲۸ و در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های دماوند با شاخص ۸۶، ژئوفیزیک با شاخص ۶۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۹۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۵، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۹ و گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۸ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۷۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۶، پاکدشت با شاخص ۱۶۹، پارک رازی با شاخص ۱۵۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۱، شهریار با شاخص ۱۵۳ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۰ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۷۹، اسلام‌شهر با شاخص ۷۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۷، پونک با شاخص ۷۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۷، چشمه با شاخص ۶۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۴۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۷، علم و صنعت با شاخص ۱۱۲، میدان میدان فتح منطقه ۹ ۱۰۳، قائم، مسعودیه و ملارد با شاخص ۱۲۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۴۶، باغستان شهریار با شاخص ۱۱۹، پاسداران با شاخص ۱۰۷، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۵، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۷ و شریف منطقه دو با شاخص ۱۴۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/622315/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87