شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۵ دی‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۰۲، پونک با شاخص ۱۱۰، پیشوا با شاخص ۱۲۴، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۸، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۷، ژئوفیزیک با شاخص ۱۱۰، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۰۷، سلامت با شاخص ۱۱۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۱، شهریار با شاخص ۱۲۴، علم و صنعت با شاخص ۱۱۹، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۶ و ملارد با شاخص ۱۲۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۵، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۵، پاسداران با شاخص ۹۱، پردیس با شاخص ۶۳، چشمه با شاخص ۸۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۲، دماوند با شاخص ۷۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۳، قدس با شاخص ۶۶، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۹۵، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۶ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _دوشنبه پنجم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۱، امام‌خمینی با شاخص ۱۵۲، پارک رازی با شاخص ۱۹۹، پاکدشت با شاخص ۱۶۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۵، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۶۳، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۲، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۹، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۵۸، قائم با شاخص ۱۵۶، قرچک با شاخص ۱۹۱، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۹ و ورامین با شاخص ۱۷۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/629336/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87