شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۷ فروردین ۱۴۰۲

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۴۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۳۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۴۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۲۸، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۱۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۲۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۵، شهریار با شاخص ۴۲، علم و صنعت با شاخص ۳۰، قدس با شاخص ۹، قرچک با شاخص ۳۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴، منطقه ۱۵ با شاخص ۳۳، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۴۰ و ورامین با شاخص ۴۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/650460/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _دوشنبه هفتم فرودین‌ماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۸۰، پیشوا با شاخص ۵۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۵۱، رباط‌کریم با شاخص ۹۰، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۱، شریف منطقه دو با شاخص ۶۰، قائم با شاخص ۵۲ و ملارد با شاخص ۵۴ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی ساز با شاخص ۲۵، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۰، اسلام‌شهر با شاخص ۲۲، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۸، باغستان شهریار با شاخص ۳۳، باقرشهر با شاخص ۴۵، پاکدشت با شاخص ۳۹، پونک با شاخص ۲۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۲۲، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۳۸، چشمه با شاخص ۳۶، دانشگاه تهران با شاخص ۴۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۳۸، دماوند با شاخص ۲۰، ژئوفیزیک با شاخص ۲۷، سلامت با شاخص ۳۹، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۴۳ و شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۳۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.