شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۸ آذرماه

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ سه‌شنبه هشتم آذرماه_ به شرح زیر است:

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۴، باغستان شهریار با شاخص ۱۵۶، باقرشهر با شاخص ۱۷۱، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۳، شهریار با شاخص ۱۵۳، قرچک با شاخص ۱۶۷ و ورامین با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۶، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۳، امام خمینی با شاخص ۹۰، پاسداران با شاخص ۹۶، پاکدشت با شاخص ۹۳، پونک با شاخص ۶۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۸۶، دانشگاه تهران با شاخص ۷۳، دماوند با شاخص ۸۶ و رباط‌کریم با شاخص ۸۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/623197/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پارک رازی با شاخص ۱۳۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۰۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۴، سلامت با شاخص ۱۲۹، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۵، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۲۳، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۲۲، علم و صنعت با شاخص ۱۰۹، قائم با شاخص ۱۱۵ و ملارد با شاخص ۱۱۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های ژئوفیزیک با شاخص ۶۲، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۷، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۰۰، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۹، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۹۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۹، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۵۷، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۱ و منطقه ۱۵ با شاخص ۹۹ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیس با شاخص ۳۷، چشمه با شاخص ۳۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۰ و لواسانات با شاخص ۲۹ و در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.