شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۹ آذرماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۳، اسلام‌شهر با شاخص ۷۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۶، امام خمینی با شاخص ۹۱، باغستان شهریار با شاخص ۸۳، پارک رازی با شاخص ۹۴، پاسداران با شاخص ۹۳، پاکدشت با شاخص ۷۴، پردیس با شاخص ۷۷، پونک با شاخص ۷۵، چشمه با شاخص ۶۴، دانشگاه تهران با شاخص ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۹۳ و رباط‌کریم با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

همچنین وضعیت ایستگاه‌های ژئوفیزیک با شاخص ۸۲، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۳، شریف منطقه دو با شاخص ۹۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۶۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۹، قائم با شاخص ۶۴، قرچک با شاخص ۷۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۲، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۶ و منطقه ۱۵ با شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۵، لواسانات با شاخص ۴۸ و ورامین با شاخص ۴۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _چهارشنبه نهم آذرماه_ به شرح زیر است:

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۰۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۰۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۲۶، دماوند با شاخص ۱۰۵، سلامت با شاخص ۱۰۷، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۱۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۰۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۸، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۴۴، شهریار با شاخص ۱۲۳ و علم و صنعت با شاخص ۱۳۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه ملارد با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/623572/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87