شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۹ دی‌ماه

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۴۳، پونک با شاخص ۱۲۷، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۰، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۱۱۰، دماوند با شاخص ۱۴۱، ژئوفیزیک با شاخص ۱۳۰، سلامت با شاخص ۱۲۴، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۳۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۲ و ملارد با شاخص ۱۲۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/630058/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۷۸، امام‌خمینی با شاخص ۱۵۶، باغستان شهریار با شاخص ۱۵۸، پارک رازی با شاخص ۱۷۰، پاسداران با شاخص ۱۶۸، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۶۵، پیشوا با شاخص ۱۵۵، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۸، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۹، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۷، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۷ و شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه نهم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین وضعیت سنجش کیفی هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۹، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۶۸، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۶۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۹۰، شهریار با شاخص ۱۵۴، علم و صنعت با شاخص ۱۷۰، قائم با شاخص ۱۶۸، قرچک با شاخص ۱۹۵، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۷۹، و ورامین با شاخص ۱۸۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۸۲، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۴، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۲، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۷، قدس با شاخص ۷۶ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد. همچنین چشمه با شاخص ۳۸ در وضعیت پاک (سبز) است.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۲۳۰ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.