شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز؛ ۲۴ شهریور

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/605332/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی (منطقه ۱۴) با شاخص ۷۳، اسلامشهر با شاخص ۹۷، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۶۱، پردیس با شاخص ۹۴، پونک با شاخص ۵۹، تربیت مدرس منطقه ۶ با شاخص ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۷، ژئوفیزیک با شاخص ۸۴، ستاد بحران (منطقه ۷) با شاخص ۸۶، شهرداری منطقه ۲ با شاخص ۸۲، شهرداری منطقه ۴ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۹۹، شهریار با شاخص ۶۴، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۵۸، ورامین با شاخص ۱۰۰ در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه بیست‌وچهارم شهریورماه_ به شرح زیر است:

ایستگاه قرچک با شاخص ۳۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

ایستگاه آتی ساز با شاخص ۱۵۴، پارک رازی با شاخص ۱۵۸، شریف منطقه ۲ با شاخص ۱۵۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۱، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۵، علم و صنعت با شاخص ۱۵۳، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۳، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۶ در وضعیت قرمز قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۰۷، باغستان شهریار با شاخص ۱۱۷، باقرشهر با شاخص ۱۴۸، پاکدشت با شاخص ۱۴۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۰۹، پارک شکوفه با شاخص ۱۴۴، چشمه با شاخص ۱۴۶، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۸، دماوند با شاخص ۱۱۰، رباط کریم با شاخص ۱۴۶، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۹، شهرری منطقه ۱۲ با شاخص ۱۲۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۲۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۲۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۳۳، قائم با شاخص ۱۳۴، قدس با شاخص ۱۱۴، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۷، ملارد با شاخص ۱۰۳، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.