شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز؛ ۲۷ شهریور

ایستگاه پارک رازی با شاخص ۱۲۶، پاسداران با شاخص ۱۰۶، پارک شکوفه با شاخص ۱۰۳، سلامت با شاخص ۱۱۸، علم و صنعت با شاخص ۱۰۳، قائم با شاخص ۱۱۷، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/605570/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم شهریورماه_ به شرح زیر است:

ایستگاه فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۵، قرچک با شاخص ۱۵۴، ورامین با شاخص ۱۵۲ در وضعیت قرمز قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۵۵، امام خمینی با شاخص ۸۰، باقرشهر با شاخص ۹۱، پاکدشت با شاخص ۷۴، پردیس با شاخص ۷۵، دانشگاه تهران با شاخص ۸۲، دانشگاه شهید بهشتی ۶۳، دماوند با شاخص ۸۲، رباط کریم با شاخص ۷۰، ژئوفیزیک با شاخص ۵۸، ملارد با شاخص ۶۱ در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارد.

ایستگاه آتی ساز با شاخص ۵۰، باغستان شهریار با شاخص ۳۵، چشمه با شاخص ۴۰، شهریار با شاخص ۴۸، لواسانات با شاخص ۳۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.