شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۵، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۰، باقرشهر با شاخص ۸۷، پارک رازی با شاخص ۹۰، پونک با شاخص ۷۴، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۹، دماوند با شاخص ۹۵، سلامت با شاخص ۹۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۸، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۷، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۷، قائم با شاخص ۹۰، قرچک با شاخص ۹۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۶۵، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۱ و ورامین با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۰۷، پردیس با شاخص ۱۲۶، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۲۷، پیشوا با شاخص ۱۲۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۱۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۳۹، چشمه با شاخص ۱۲۴، دانشگاه تهران با شاخص ۱۴۱، ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۸، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۱، شریف منطقه دو با شاخص ۱۳۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۲۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۱۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۱۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۳۹، علم و صنعت با شاخص ۱۰۸، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۲۸ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۶۹ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/670929/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۴۲، شهریار با شاخص ۴۱، قدس با شاخص ۳۳ و ملارد با شاخص ۴۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.