شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایمنا، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پردیس با شاخص ۱۰۲، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۲۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۲۶، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۰۷، قرچک با شاخص ۱۳۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۹۹، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۶۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۷۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۵۹، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۷۲، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۷۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۸، شهریار با شاخص ۶۶، علم و صنعت با شاخص ۶۳، قائم با شاخص ۹۲، قدس با شاخص ۶۲، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۶، ملارد با شاخص ۷۷، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۰ و ورامین با شاخص ۵۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. ایستگاه لواسانات با شاخص ۳۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۱، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۵، اسلام‌شهر با شاخص ۶۵، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۶، امام خمینی با شاخص ۷۳، باغستان شهریار با شاخص ۷۰، پارک رازی با شاخص ۶۰، پاکدشت با شاخص ۷۱، پونک با شاخص ۵۱، پیشوا با شاخص ۵۱، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۶، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۵، چشمه با شاخص ۷۸، دانشگاه تهران با شاخص ۷۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۶، دماوند با شاخص ۸۰، رباط‌کریم با شاخص ۶۹ و ژئوفیزیک با شاخص ۶۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۹۸، سلامت با شاخص ۸۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۹۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/671910/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2