شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۱ آبان

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه لواسانات با شاخص ۳۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

آتی‌ساز با شاخص ۶۶، اتوبان محلاتی (منطقه ۱۴) با شاخص ۸۵، اسلام‌شهر با شاخص ۸۳، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۰، پاسداران با شاخص ۱۰۰، پردیس با شاخص ۸۲، پونک با شاخص ۶۷، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۴، تربیت مدرس منطقه ۶ با شاخص ۸۵، چشمه با شاخص ۶۳، دانشگاه تهران با شاخص ۹۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۰، رباط‌کریم با شاخص ۹۳، ژئو فیزیک با شاخص ۸۸، ستاد بحران منطقه ۷ با شاخص ۸۵، سلامت با شاخص ۶۰، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۶، شهرداری منطقه ۲ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۴ با شاخص ۸۴، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۸۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۷۱، شهریار با شاخص ۹۲، گلبرگ منطقه ۸ با شاخص ۵۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۸۲، ملارد با شاخص ۶۵، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۱ در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارد.

ایستگاه شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۲ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _یکشنبه یکم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

وضعیت ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۰۶، باقرشهر با شاخص ۱۲۳، پارک رازی با شاخص ۱۲۱، پاکدشت با شاخص ۱۰۶، دماوند با شاخص ۱۱۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۴۹، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۱۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۱۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۴۷، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۱، علم و صنعت با شاخص ۱۰۶ و قائم با شاخص ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/614053/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86