شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۹ تیرماه ۱۴۰۲

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۲۳، پردیس با شاخص ۱۱۹، دانشگاه تهران با شاخص ۱۰۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۲۲، سلامت با شاخص ۱۳۴، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۹، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۰۸، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۴۵، قائم با شاخص ۱۱۶، قرچک با شاخص ۱۴۲، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۴۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۳۵ و ورامین با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

همچنین سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۸۳، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۶، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۲، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۱، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۸۷، شهریار با شاخص ۶۶، علم و صنعت با شاخص ۸۳، قدس با شاخص ۱۰۰، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۸۲، ملارد با شاخص ۷۴ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پیشوا با شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۱، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۲، اسلام‌شهر با شاخص ۵۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۹۵، امام خمینی با شاخص ۶۸، باغستان شهریار با شاخص ۷۶، باقرشهر با شاخص ۹۱، پارک رازی با شاخص ۶۹، پونک با شاخص ۷۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۹۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۸۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۸۶، چشمه با شاخص ۸۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۹، دماوند با شاخص ۸۴ و ژئوفیزیک با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/670334/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2