«شبیه دیوارها» خاطرات اسیر آزاده شده‌ی لبنانی در جنگ عراق با ایران منتشر شد

کتاب از زبان یک لبنانی است که در نوجوانی به عراق رفته، اما به جرم مخالفت با حزب بعث، اخراج می‌شود. شیخ اخراجی که به دنبال مدرسه‌ی دیگری برای اتمام درس طلبگی است، صدای انقلاب ایران را می‌شنود و این‌بار ایران رابرای خواندن حوزه انتخاب می‌کند، غافل از اینکه این درس و مشغوليت در حوزه، او را برای تبلیغ به روستاهای جنوب ایران و درنهایت میدان جنگ می‌کشاند.
شیخ ماجد اسیری است که نه تنها در زندان‌های رژیم بعث که خودخواسته، پای به اردوگاه اشرف گذاشته و پس از گذران مدتی در آنجا، همراه با برخی از دیگر اسرا که در ابتدا به مجاهدین پناهنده شده بوده اما پس از مدتی منصرف شذه‌اند، به ایران بازگردانده شده است. اردوگاهی که سال‌ها به عنوان مرکز اصلی مجاهدین خلق در عراق شناخته می‌شده است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، شبیه دیوارها روایت خاطرات  شیخ ماجدالحاج سلیمان،  شیخی که نه تنها برای جنگ، که بیشتر برای تبلیغ پای در میدان گذاشته، اما چرخش روزگار او را اسیر عراق می‌کند، اسیر کشوری که چندی پیش، از آن اخراج شده است.

نویسنده که فرزند یکی از هم‌بندهای شیخ ماجد است، توانسته با زبانی روان و روایتی داستان‌گونه، جزئیات اسارت را از ذهن راوی به روی کاغذ بیاورد و اینگونه، بخشی از تاریخ جنگ ایران و عراق را ثبت کند،بخشی که نشان می‌دهد دین، نخ پیوند دهنده‌ی ماست، حتی به هنگام جنگ! این کتاب توسط نشر خط مقدم منتشر و برای فروش به بازار عرضه شد. 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1051806/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF