شروع نکنیم از جهان متاورس جا می‌مانیم/ هوش‌مصنوعی بازاریابی گردشگری را متحول می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران با بیان اینکه گردشگری متاورس فراتر از خرید بلیت هواپیما و رزرو اتاق هتل است، گفت:‌ هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور برای سفر جذابیت ایجاد می‌کنند و بازاریابی گردشگری را متحول می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153145/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C