شرکت در نمایشگاه ها خواسته اصلی صنعتگران هنرمند ایلام است


ایلام – ایرنا – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام گفت: شرکت هنرمندان استان در نمایشگاه های صنایع دستی و سوغات‌محلی در نقاط مختلف ایران و خارج از کشور و برپایی مکرر نمایشگاه ها در استان خواسته و مطالبه اصلی فعالان این حوزه در استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139689/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA