شرکت ۱۲۵ هنرجوی صنایع‌دستی امیدیه در دوره‌های آموزشی زیر نظر یونسکو


رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان امیدیه از برگزاری پنج دوره آموزش چرم‌دوزی زیر نظر یونسکو برای هنرجویان علاقه‌مند در این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4077321/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88