شعار جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی ١۴٠٢ مشخص شد


تهران- ایرنا- رسانه‌ها، خالقان و حافظان میراث‌فرهنگی کشور مانند آینه ارزش گنجینه ملی کشور را بازتاب می‌دهند به همین دلیل شعار دومین دوره جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی «میراث در آینه» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297508/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%A1%DB%B4%D9%A0%D9%A2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF