شعر امروز ضربان ندارد چون تحت تأثیر رسانه است

افزود: شعر سپید گفتن، که من آن را شعر گسسته می‌نامم، بسیار سخت‌تر از قصیده و غزل گفتن است، چون می‌توان یک شب نشست و شعری در قالب‌های کلاسیک گفت، اما شعر باید از عالم غیب بیاید و جادویی است که با شعبده‌بازی فرق می‌کند. شعر معاصر بیشتر شعبده‌بازی است، اما شعر مرسل بسیار دشوار است و صورت و معنا باید با هم تجلی کنند. یعنی صورت هست، اما چه می‌خواهید بگویید که معنا ایجاد کند؟!

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، یوسفعلی میرشکاک در جلسه یازدهم درس‌گفتار‌های زیبایی‌شناسی زبان فارسی خراسان را عرصه سخنوری در تاریخ ادبیات فارسی عنوان کرد و گفت: سبک خراسانی رئال است، چون شاعران آن برای ایماژسازی از واقعیت الهام گرفته‌اند، اما سبک عراقی زمانی شروع شد که شاعران به احوال درونی‌شان پرداختند و تصوف و همچنین پرداخت به مبانی اعتقادی در شعر رواج یافت که این جریان تا قرن یازدهم فروکش نکرد.

درس‌گفتار‌های زیبایی شناسی زبان فارسی، سه‌شنبه‌های هرهفته ساعت ۱۷ توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با ارائه یوسفعلی میرشکاک، شاعر و پژوهشگر، در سالن سلمان هراتی برگزار می‌شود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1109488/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

میرشکاک در پایان گفت: زبان شعر امروز ضربان ندارد، چون تحت تأثیر زبان رسانه است.