شناسایی شالوده ۲ برج بزرگ در کاوش‌های پایتخت گمشده هخامنشیان


شیراز-ایرنا-دوازدهمین فصل کاوش های باستان شناسی تل آجری، پارسه تخت جمشید به پایان رسید که به گفته سرپرست این کاوش‌ها، باستان‌شناسان در این فصل کاوش، فونداسیون (شالوده) ۲ برج بزرگ ضلع شمال شرقی و شمال غربی این دروازه تاریخی و همچنین ایوان و کریدور (راهرو) شمالی این بنا را به صورت کامل شناسایی و آشکار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011409/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86