شهادت هدیه «تکلیف‌‎گرایی» شهید آرمان علی وردی

او ادامه داد: معترضین اغتشاشگر نیستند و باید صدایشان شنیده شود، اغتشاشگران کسانی هستند که آرمان علی وردی را اینگونه شهید می‌کنند، به طرز وحشیانه‌ای چاقو به صورتش می‌کشند. ضرباتی که به وسیله جسم سخت به سر او زده‌اند آنقدر شدید بوده که حتی انگشتر دستش هم خرد شده است. این تصاویر که پخش شد فهمیدیم که چقدر فجایع سختی بوده است.
در ادامه این برنامه سید هادی حسینی جزئیات بیشتری از نحوه شهادت آرمان علی وردی می‌‎گوید: 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1041447/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%E2%80%8E%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C

وی همچنین ضمن بیان نحوه شهادت شهید علی وردی افزود: در روز حادثه، شهید آرمان علی‌وردی بدون هیچ سلاح و تجهیزاتی تنها با کوله پشتی مربوط به کتاب‌های حوزوی خودش به شهرک اکباتان رفت، برای دفاع از امنیت و ناموس مردم، چون او نمی‌توانست نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. در این حین با گروهی برخورد کردند که گویی او را از قبل شناسایی کرده بودند؛ آرمان قصد داشت از کنار آنها عبور کند ولی آنها او را به همین جرم که تیپ و ظاهر بسیجی داشت می‌گیرند و به باد کتک می‌گیرند.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سید هادی حسینی دوست شهید آرمان علی وردی ضمن اشاره به فعالیت‌های جهادی شهید علی وردی گفت: ایشان فردی تکلیف‌گرا و به دنبال راه اندازی کانون تربیتی بود. در کارهای جهادی نیز از جمله در مواقع سیل، زلزله و توزیع بسته‌های معیشتی فعال بود. او به واقع شهید زندگی کرد و همیشه هم آرزوی شهادت داشت.