شهرداری تهران باید جدی‌تر نیروهایش را آنالیز کند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین یادآور شد: نظارت میدانی شهرداری باید بر عملکرد پیمانکاران در حوزه جمع آوری زباله‌ها و تفکیک پسماندها بیشتر از قبل باشد و در صورتی که از کودکان برای این کارها استفاده می‌شود حتما باید جلوی این روند گرفته شود.

سروری تاکید کرد: گزارش خاصی از اینکه چه تعداد از پیمانکاران متخلف به کارگیرنده کودکان در امور پاکبانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است نداریم اما این موضوع را با جدیت پیگیری و دنبال می‌کنیم. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از زمانی که موضوع به کارگیری کودکان در امور مرتبط با شهرداری مثل جمع آوری زباله‌ها و تفکیک پسماندها مطرح شده است از شهرداری درخواست کرده‌ایم به این قضیه ورود و گزارش‌های خود را له ما در شورای شهر ارائه بدهند.


منبع: https://ana.press/fa/news/856597/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما در شورای شهر، مسئله به کارگیری کودکان در کارهای مرتبط با جمع آوری زباله و تفکیک پسماند را پیگیری می‌کنیم و از شهرداری خواستیم که حتما بررسی جدی‌تری را درباره آنالیز نیروهای خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در شورای شهر تهران مسئله به کارگیری کودکان در کارهای مرتبط با جمع آوری زباله و تفکیک پسماندها را پیگیری می‌کنیم و از شهرداری خواستیم که حتما بررسی جدی‌تری را درباره آنالیز نیروهای خود داشته باشند.

پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اظهار کرد: همانطور که برخی همکاران من مثل علی‌اصغر قائمی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسات شورا به ممنوعیت به کارگیری کودکان در جمع آوری زباله و پسماند توسط پیمانکاران اشاره کرده است، ما نیز این ممنوعیت را تایید و تکرار می‌کنیم.