شهرداری گنبدکاووس آماده کمک به مرمت بلندترین برج آجری جهان است


گنبدکاووس – ایرنا – شهردار گنبدکاووس با اعلام آمادگی این نهاد برای کمک به مرمت قسمت مخروطی گنبدقابوس و محوطه‌سازی حریم این بنا گفت: شهرداری آمادگی دارد به هر میزان که متولیان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای مرمت بنا و محوطه‌سازی برج قابوس تخصیص دهند، اعتبار تامین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124362/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA