شهروندان این شهر برای خشک کردن لباس در بالکن جریمه می‌شوند

قوانین شهرداری در مسقط، آویزان کردن لباس‌های شسته شده در بالکن‌ها را بدون نصب عناصر پوششی ممنوع کرده است.

به نقل از شبکه خبری بی بی سی، شهرداری پایتخت عمان با صدور اعلامیه‌ای به ساکنان شهر یادآوری کرده که دستورات صادر شده در مورد ساماندهی ساختمان‌ها را در نظر بگیرند و الزاماتی که خشک کردن لباس‌ در بالکن را مشخص می‌کند، رعایت کنند.

به گفته شهرداری، ساکنانی که رخت را در بالکن خانه‌های خود آویزان کنند مطابق قانون تا حدود ۱۳ هزار دلار جریمه نقدی و یا به حبس از ۲۴ ساعت و حداکثر شش ماه محکوم می‌شوند.

شهرداری تاکید کرد که این اقدامات برای حفظ زیبایی نمای شهری مسقط ضروری است.

۲۷۱ ۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1741304/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF