شهر جهانی ملایر با قوقند ازبکستان خواهرخوانده می شوند

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی کشور افزود: چیدمان شهری از پل عابر پیاده تا سایر المان‌های شهری باید در بردارنده منبت ملایر باشد، پس مدیریت شهری یکی از مهمترین ارکان هاست البته این نکته در شهرداری ملایر وجود دارد.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی کشور در دیدار با مدیران شهری ملایر از پیگیری خواهرخواندگی شهر جهانی ملایر با قوقند ازبکستان خبر داد.

پیگیری خواهرخواندگی شهر جهانی ملایر با قوقند ازبکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی در دیدار با سلمان اسماعیلی فرماندار و مجید فرجی شهردار ملایر و جمعی از اعضای شورای شهر با بیان اینکه جهانی‌شدن مسئله و مسئولیتی سنگین بر دوش شهرداران و شهر‌ها می‌گذارد، اظهار کرد: جهانی شدن برای شهر‌ها صرفا امتیاز نیست بلکه مسئولیتی برای شهرهاست.

او با تاکید بر اینکه ملایر باید در عرصه بین المللی نیز بتواند نقش آفرینی کند، تصریح کرد: شهر قوقند ازبکستان به عنوان خواهرخوانده ملایر مطرح شده که در این شهر، موزه‌ای از صنایع دستی شهر‌های جهانی صنایع دستی وجود دارد لذا این مسئله بسیار اهمیت دارد که ما نیز در ملایر چنین زمینه‌هایی را فراهم کنیم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4131498/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF