شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه گردشگری تهران برگزار شد


تهران- ایرنا- نشست شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران با حضور معاونان گردشگری و صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با هدف ایجاد هماهنگی میان کمیته‌های اجرایی به‌منظور میزبانی از خانواده بزرگ صنعت گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی کشور برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978209/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF