شکاف‌های شبستان و گنبدخانه مسجد سید اصفهان در حال بررسی است


اصفهان- ایرنا -سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت:شکاف‌های شبستان و بنای گنبد خانه در ضلع غربی مسجد سید در حال بررسی است تا درکوتاه‌ترین زمانِ ممکن اقدام به رفع مشکلات آن شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293122/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA