شکوفایی نخستین محله هنرهای سنتی کشور در دل بافت تاریخی شیراز


شیراز – ایرنا – امروز نخستین محله هنر و صنایع دستی کشور در بافت تاریخی شیراز ایجاد شد تا در گام‌های آینده محل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی باشد و روزهای پررونقی را برای دست‌آفریده‌های این شهر جهانی رقم بزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136040/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2