شگفتی‌های استان کرمان تمامی ندارد


تهران- ایرنا- با سفر در فصل بهار به استان کرمان و شهر بم و جاذبه‌های اطراف آن می‌توان به درستی دریافت که ایران فقط شمال نیست و شگفتی‌های آن می‌تواند به درستی به شمال کشور پهلو بزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439343/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF