شیراز ۲۴ ساعته، آری یا خیر؟


شیراز – ایرنا – برخورداری از ظرفیت‌های شایسته توجه در چندین شاخه گردشگری، شیراز را به کلانشهری توریستی تبدیل کرده و به دلیل تفاوت تجربه تماشای شهر در روز و شب، گردش شبانه برای بیشتر مردم و گردشگران دراین کلان شهر فرهنگی دلچسب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154373/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1