صحبت‌های جالب مامور یگان ویژه با دخترانی که کشف حجاب کردند + فیلم

منبع: مهر


منبع: https://snn.ir/fa/news/1036927/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، یکی از مأموران یگان ویژه در جریان اغتشاشات با صحبت کردن با دخترانی که کشف حجاب کردند و اغلب هم ۱۲ ساله هستند آن‌ها را متقاعد می‌کند که نباید ابزار دست برخی از افراد شوند و اجازه ندهند که دیگران از آن‌ها بازیچه بسازند.

این مأمور یگان ویژه ضمن صحبت با این دختران به آن‌ها یادآور می‌شوند که پلیس آمریکا چگونه با معترضان برخورد می‌کند و در صورتی که پلیس احساس خطر کند به این افراد اجازه توضیح دادن نمی‌دهد و به آن‌ها شلیک می‌کند.

در فیلم زیر می‌توانید صحبت‌های کامل این مأمور را که به جای دستگیری این دختران آن‌ها را با صحبت کردن متقاعد می‌کند تا مقنعه هایشان را بپوشند را ببیند.