صدور گواهی درجه هنری هنرمندان صنایع‌دستی به وزارت میراث‌فرهنگی واگذار شد


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تمام فرآیند ارزشیابی و صدور گواهی درجه هنری هنرمندان میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای دستی به این وزارتخانه واگذار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996889/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C