صدور ۴۰ موافقت اصولی طرح‌های سرمایه گذاری گردشگری در مازندران


ساری – ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از صدور ۴۰ موافقت اصولی طرح‌های سرمایه گذاری در استان، در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176270/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86