صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ۵۲ نشان ملی دارد

معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت ۱۲۰ فقره کارت شناسایی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در چهارمحال و بختیاری صادر و تمدید شد که از این تعداد ۱۱۹ فقره صادره و یک فقره تمدیدی بوده است، همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون سه فقره جواز تأسیس در حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چهارمحال و بختیاری صادر و تمدید شده که از این تعداد ۲ فقره صادره و یک فقره تمدیدی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3880865/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از ثبت ۵۲ نشان ملی برای صنایع دستی و هنر‌های سنتی این استان خبر داد.

صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ۵۲ نشان ملی داردبه‌گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مهراب محمدی فارسانی گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۸۸ مجوز مرتبط با صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در استان صادر شده که از این تعداد ۳۶۱ فقره مجوز صادره و ۱۲۷ فقره مجوز تمدیدی است.

او گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۶۵ فقره پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در استان صادر و تمدید شده که از این تعداد ۲۴۰ فقره صادره و ۱۲۵ فقره تمدیدی بوده است.