صنایع دستی ایران مدیون زنان است/ «سه‌گام» مقدمه‌ای برای اصالت در مد و لباس


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: «صنایع دستی» اقتصاد هویت‌بنیان و مدیون زنان سرزمین‌مان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989295/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA