صنایع دستی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویکرد بخش صنایع‌دستی را در نمایشگاه قرآن کریم از «فروشگاهی» به «نمایشگاهی» تغییر دادیم و هر شب حدود ۲۰ استاد هنرمند به صورت همزمان و زنده در کارگاه‌هایی که برپا شده است، هنر تخصصی خود را اجرا می‌کنند.
سیدحسین علوی افزود: هدف ما در این دوره از نمایشگاه قرآن، فروش آثار صنایع‌دستی نیست، بلکه بیشتر بر آشنایی بازدیدکنندگان با هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی ایران تاکید داریم.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3815039/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86