صنعت هتلداری ایران نیازمند نیروی انسانی متخصص و باتجربه است 


تهران- ایرنا- فعالان صنعت هتل‌داری باید علوم جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت را آموخته و تجربه کرده باشند، اساسا پیشرفت این صنعت نیازمند نیروی انسانی متخصص، تحصیل‌کرده، با تجربه و کارآمد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320582/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA