ضرغامی: باستان‌شناسان خط مقدم میراث‌فرهنگی هستند


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باستان‌شناسان را خط مقدم حوزه میراث‌فرهنگی دانست و گفت: باستان‌شناسی هم علم و دانش است، هم هنر است و مهارت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408085/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF