ضرغامی: با زیبایی خداحافظی کردیم


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «زیبایی» را حلقه مفقوده آثار معاصر دانست، گفت: «مرمت‌» یک کار متعالی است و عادی نیست، کاری کاربردی است که نیاکان ما آن را زیبا انجام می‌دادند،‌ اما امروزه در برخی از مواقع با زیبایی در آثار خداحافظی کرده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086934/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85