ضرغامی بر مرمت کاروانسرای تاریخی دالکی بوشهر تاکید کرد


بوشهر– ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از کاروانسرای تاریخی دالکی دشتستان گفت: این بنای تاریخی باید پاکسازی، مرمت و احیا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045970/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF