ضرغامی: توسعه صنعت گردشگری منوط به همکاری‌های برون‌ دستگاهی است


اراک – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: توسعه صنعت گردشگری منوط به همکاری‌های برون دستگاهی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958993/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA