ضرغامی: توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ماموریت جدید وزارت میراث است


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ماموریت جدید این نهاد را ترویج و رفع موانع توسعه فرهنگ عفاف و حجاب عنوان کرد و گفت: اقدامات لازم برای توسعه کیفیت پوشاک این حوزه در دستور کار قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174488/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA