ضرغامی: رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه با جریان‌های سیاسی مختلف گفت‌وگو می‌کنند


تهران – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: رئیس‌جمهور و رئیس‌ قوه قضاییه جلساتی را برگزار کرده و با جریان‌های سیاسی مختلف گفت‌وگو می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957636/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81