ضرغامی: فروش و بازار صنایع دستی کشور مطلوب نیست


زنجان – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در زمان حاضر فروش و بازار صنایع دستی کشور از نظر ما مطلوب نیست و یکسری مشکلاتی در نظام مسائل این حوزه احصا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134663/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA