ضرغامی:‌ ناآرامی‌ها به حوزه گردشگری لطمه جدی وارد کرده است

ضرورت حل مشکل روادید
ضرغامی ادامه داد: البته مشکلات جدی در بخش گردشگری داریم که به زودی این مشکلات را تبیین می کنم. یکی از مسائل در گردشگری روادید است. اکنون با کشورهای محدودی لغو رواید داریم، برای پیشرفت در گردشگری باید روادید را لغو کنیم.

به گزارش ایرنا، عزت الله ضرغامی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بعد از نشستی با دانشجویان در دانشگاه شریف در مورد توسعه روابط فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: ناآرامی های اخیر روی کسب و کارها اثر منفی داشته است. فقط هم کسب و کارهای فضای مجازی نیست. وضعیت کسب و کارهایی که نیاز به فضای مجازی و میزان مشخصی از پهنای باند دارند، مختل شده است. 

وی افزود: حوزه گردشگری لطمه جدی در این دوره خورده است، به دلیل تصاویری که از ناآرامی و عدم امنیت به خارج ارسال می‌شود و امنیت را مخدوش نشان می دهد؛ در حالیکه این طور نیست و مردم در کشور امنیت دارند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم گردشگری جمهوری اسلامی بهبود یابد باید روادید را با کشورهای زیادی لغو کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934608/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: این مشکل فعلا وجود دارد. امیدواریم از این مقطع عبور کنیم تا به جایگاه شایسته ایران در گردشگری برسیم.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: در شرایطی که جام جهانی قطر را در پیش داریم و برنامه ریزی هایی هم برای حضور گردشگران جام جهانی در ایران شده بود، براساس گزارش از فعالیت آژانس ها جلوگیری شده است. حتی افرادی که آماده سفر به ایران بودند و سوار هواپیما شده بودند، با آنها صحبت شده و کل یک تور از هواپیما خارج شده است.

وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: روسیه ظرفیت خوب گردشگرفرست دارد و می توانیم تعداد گردشگر را از طرف آنها تامین کنیم. ولی مشکلاتی از جهت روادید و لغو یک طرفه روادید داریم و طرح وزارت میراث فرهنگی برای لغو روادید با روسیه هم به جایی نرسید و در دولت با آن مخالفت شد.